ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ (ΑΘΗΝΑ)

Κατερίνα Γρηγοροπούλου, Εύη Σουγκάρα (A Future Perfect).

Την αφορμή για την ίδρυση του A Future Perfect, αποτέλεσε η υλοποίηση της τσιμεντένιας χαρτογράφησης του κέντρου της Αθήνας – εν είδει χρηστικού αντικειμένου, του σουβέρ. Το αντικείμενο αυτό οδήγησε στην δημιουργία της συλλογής The Concrete Cities, μιας σειράς τσιμεντένιων χαρτογραφήσεων πόλεων του κόσμου. Η έναρξη του project όμως και η επιλογή του ονόματος της ομάδας, ενέχουν μια προβληματική σε σχέση με την ιδέα της πόλης ενώ η επιλογή της Αθήνας ως εμβληματική πρώτη υλοποίηση της, αποτελεί πεδίο για μεγαλύτερη εμβάθυνση και έρευνα.

Η πρόταση του AFP για το κατάστημα Εκλίποντα Μέλλοντα, επιθυμεί να διερευνήσει και να αποτυπώσει τη διαφεύγουσα εικόνα για το μέλλον της πόλης της Αθήνας δημιουργώντας μια μεθοδολογία η οποία εστιάζει αφενός μεν στην καταγραφή και την επεξεργασία παρελθοντικών αφηγήσεων εν είδει πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών προτάσεων για το μέλλον της πόλης της Αθήνας αφετέρου δε στον εντοπισμό και την καταγραφή θραυσμάτων από αυτά τα μέλλοντα που πραγματοποιήθηκαν εν μέρη ή καθόλου στην σημερινή πραγματικότητα της πόλης. Χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη εργαλειοθήκη σχεδιασμού και υλοποίησης ιδεών, δηλαδή χάρτες, καλούπια, τσιμέντο, πατρόν και ύφασμα, θα δημιουργηθούν στην συνέχεια αντικείμενα (μοναδικά ή σε περιορισμένα αντίτυπα) που προκύπτουν από απρόσμενους συσχετισμούς και αιρετικές ομαδοποιήσεις του υλικού που απέδωσε η έρευνα.

Ανταλλακτικά Εργαστήρια

Εργαστήριο «Love the Concrete», installations & roundtable συζητήσεις σε συνεργασία με δημιουργικά γραφεία, «Wearable Cities» με τη δημιουργία ενδύματος από εμπειρικό χάρτη, προβολές ταινιών, ανοιχτές συζητήσεις με θέμα την αιρετική χρήση της ελαφριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα για τους σκοπούς του design, «Concrete Mixtapes», με 12 κτίρια του ελληνικού μοντερνισμού να εμπνέουν 12 ηχητικές περιηγήσεις σε συνεργασία με το Fake Office και το Sias Blog, παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας.